MÁY PHUN SƠN YIKITO

-11%

Máy phun sơn 1680

MS: 1680
4,500,000 đ 4,000,000 đ
-3%

Máy phun bột bả Yikito HD12000

MS: Yikito HD12000
16,000,000 đ 15,500,000 đ
-8%

Máy Phun sơn Yikito HD1000 Nhật Bản

MS: HD1000
6,000,000 đ 5,500,000 đ
0%

Máy phun sơn Yikito HD990 Nhật Bản

MS: Yikito HD990
5,400,000 đ 5,600,000 đ
-13%

Máy phun sơn Yikito HD999 Đầu Inox Nhật Bản

MS: Yikito HD999
8,000,000 đ 7,000,000 đ
-5%

Máy phun sơn Yikito HD995 Nhật Bản

MS: Yikito HD995
10,000,000 đ 9,500,000 đ
-4%

Máy phun sơn Yikito HD11000 Nhật Bản

MS: Yikito HD11000
12,000,000 đ 11,500,000 đ
-3%

Máy phun sơn Yikito HD12000 Nhật Bản

MS: Yikito HD12000
15,500,000 đ 15,000,000 đ
-8%

Máy phun sơn Yikito HD4900 Nhật Bản

MS: Yikito HD4900
6,500,000 đ 6,000,000 đ
-8%

Máy phun sơn Yikito HD450 Nhật Bản

MS: Yikito HD450
5,000,000 đ 4,600,000 đ
0977066633