MÁY XÂY DỰNG YIKITO

-7%

Máy cắt bê tông Yikito GX390

MS: Yikito GX390
14,500,000 đ 13,500,000 đ
-3%

Máy bào tường bào vừa Yikito JP001

MS: Yikito JP001
3,200,000 đ 3,100,000 đ
-12%

Máy trộn vữa Xới đất Yikito HD3000A

MS: Yikito HD3000A
13,000,000 đ 11,500,000 đ
0%

Máy đầm dùi Yikito HD230

MS: Yikito HD230
0 đ Liên hệ
-3%

Máy phun bột bả Yikito HD12000

MS: Yikito HD12000
16,000,000 đ 15,500,000 đ
-11%

Dây dùi bê tông Yikito Nhật Bản

MS: Dây dùi bê tông Yikito Nhật Bản
2,800,000 đ 2,500,000 đ
-13%

Máy đầm dùi Yikito TU45 Nhật Bản

MS: Yikito TU45 Nhật Bản
4,000,000 đ 3,500,000 đ
-11%

Máy đầm dùi bê tông Yikito GX35 Nhật Bản

MS: Yikito GX35 Nhật Bản
4,500,000 đ 4,000,000 đ
-12%

Máy xoa nền bê tông Yikito Japan HD230

MS: Yikito Japan HD230
8,500,000 đ 7,500,000 đ
0989250517