MÁY XỚI ĐẤT YIKITO

0%

Máy xới đất chạy xăng Honda GX200

MS: GX200 .
1,000,000 đ 8,500,000 đ
-13%

Máy Xới Đất Chạy Xăng Mitsuyama TL-S2

MS: Mitsuyama TL-S2
7,700,000 đ 6,700,000 đ
-10%

Máy Xới Đất Chạy Xăng Benly BL860

MS: Benly BL860
7,200,000 đ 6,500,000 đ
-6%

Máy Xới Đất Chạy Xăng Mitsunini HT104-Q

MS: Mitsunini HT104-Q
7,000,000 đ 6,600,000 đ
-9%

Máy Xới Đất Chạy Xăng Kamastsu KM 650

MS: Kamastsu KM 650
7,000,000 đ 6,400,000 đ
-14%

Máy Xới Đất Chạy Xăng Benley BL660

MS: Benley BL660
7,000,000 đ 6,000,000 đ
-15%

Máy Xới Đất Chạy Xăng Mitsunini HT103-Q

MS: Mitsunini HT103-Q
6,500,000 đ 5,500,000 đ
-4%

Máy xới đất Honda GX200

MS: GX200
12,000,000 đ 11,500,000 đ
-4%

Máy xới đất đa năng chạy dầu Yikito HD270

MS: Yikito HD270
12,000,000 đ 11,500,000 đ
-6%

Máy xới đất Yikito Nhật Bản HD230

MS: Yikito HD230
9,000,000 đ 8,500,000 đ
-4%

Máy xới đất đa năng Yikito GX50

MS: Yikito GX50
5,000,000 đ 4,800,000 đ
-6%

Bánh bừa dùng cho ruộng lúa IN 20

MS: IN 20
800,000 đ 750,000 đ
-6%

Bộ tạo rãnh lên luống IN11,IN12

MS: IN11,IN12
1,700,000 đ 1,600,000 đ
-17%

Bộ bừa IN-21

MS: IN-21
600,000 đ 500,000 đ
-5%

Bộ phay đất ruộng IN 19

MS: IN 19
1,000,000 đ 950,000 đ
-6%

Bộ cày lật 2 hướng IN22

MS: IN22
850,000 đ 800,000 đ
-11%

Bộ tạo rãnh IN11

MS: IN11
900,000 đ 800,000 đ
-6%

Bộ đánh cỏ IN16

MS: IN16
900,000 đ 850,000 đ
-6%

Bộ cày lật IN22

MS: IN22
800,000 đ 750,000 đ
-10%

Bộ xới đất cứng IN03

MS: IN03
1,000,000 đ 900,000 đ
0977066633